Sophia Loren strip teases for Marcello Mastroianni in Ieri, Oggi, Domani (Yesterday, Today and Tomorrow)